make-money.pl

Regulamin Bloga – make-money.pl

  1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Bloga make-money.pl (dalej zwany „Blogiem”) oraz warunki, na jakich Blog jest udostępniany.
1.2. Korzystając z Bloga, użytkownik akceptuje niniejszy regulamin w całości.
1.3. Właścicielem i administratorem Bloga jest osoba prywatna, korzystanie z Bloga odbywa się na własną odpowiedzialność użytkownika.

2. Cel Bloga

2.1. Celem Bloga jest udostępnianie informacji dotyczących bonusów z programów afiliacyjnych oraz promocji oferowanych przez różne platformy i sieci afiliacyjne.
2.2. Blog ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej, finansowej ani podatkowej.
2.3. Użytkownik jest świadomy, że wszelkie decyzje i działania podjęte na podstawie informacji zawartych w Blogu są podejmowane na własne ryzyko.

3. Odpowiedzialność Bloga

3.1. Blog dokłada wszelkich starań, aby zapewnić dokładność, aktualność i kompletność udostępnianych informacji.
3.2. Niemniej jednak, Blog nie bierze odpowiedzialności za ewentualne błędy, nieścisłości lub utratę korzyści wynikającą z korzystania z udostępnionych informacji.
3.3. Blog nie jest prowadzony przez doradcę podatkowego ani innego profesjonalisty, a udostępniane informacje nie stanowią porady podatkowej ani innych usług doradczych.
3.4. Użytkownik zobowiązuje się do samodzielnego sprawdzenia wszelkich informacji dotyczących podatków i prawnych przed podejmowaniem jakichkolwiek działań.

4. Zawartość Bloga

4.1. Zawartość Bloga, w tym teksty, grafiki, logotypy i inne materiały, jest chroniona prawami autorskimi i innymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej.
4.2. Użytkownik nie ma prawa do rozpowszechniania, kopiowania, modyfikowania ani wykorzystywania zawartości Bloga w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody właściciela Bloga.

5. Zmiany regulaminu

5.1. Właściciel Bloga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.
5.2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie natychmiast po opublikowaniu ich na Blogu.
5.3. Użytkownik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania regulaminu w celu zapoznania się z ewentualnymi zmianami.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Niniejszy regulamin podlega przepisom prawa obowiązującym w Polsce, a wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z Bloga będą rozstrzygane przez właściwe sądy.
6.2. Jeśli którekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień.
6.3. W przypadku pytań, wątpliwości lub skarg dotyczących Bloga, użytkownik może skontaktować się z administratorem Bloga za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Data wejścia w życie: 30.05.2023

Zapoznałem się i akceptuję Regulamin Bloga – make-money.pl

Koszyk na zakupy